Forside Flere bøger English books Lektørudtalelser Free books (pdf)


Links

YouTube-English

YouTube-dansk

ArtVideo-dansk/engelsk

Facebook

Videobøger
(romaner&noveller)
Hvad er en videobog?


En videobog består af et antal historier (kapitler), som er fortalt til kameraet. Videoerne ligger på YouTube.

Til forskel fra lydbøger ser man fortælleren og får dermed et mere levende indtryk. Historierne kan høres enkeltvis eller i rækkefølge efter årstal eller kapitelnummer. Kapitlerne vises i rækkefølge, når videobogen vises som "Playlist".

Videobøger kan også høres som lydbøger, uden at lytteren ser det tilhørende billede. Dette er mest hensigtsmæssigt, når den visuelle opmærksom skal være andetsteds (f.eks. under bilkørsel).

Bøger

Jakob Munck: Er der forskel på godt og ondt?

Alle interesserer sig for etik. Denne lille bog er en gennemgang af etikkens grundbegreber og af de mest almindelige etiske systemer. Bogen giver ikke svar på de etiske spørgsmål, men giver læseren inspiration til selv at tænke over problemerne. For vi ønsker at gøre det gode, men vi ved ikke altid, hvordan vi skal gøre det. Derfor er der behov for viden om etikkens teori, og denne viden findes her.

Saxo.com (paperback, 82 sider, 259 kr.)

Jakob Munck: Hvad er mariologi?

Mariologi er læren om Jomfru Maria. Bogen er en samling artikler om forskellige aspekter og anvendelsesområder for mariologien. Den beskæftihger sig med mariologiens forhold til de store religioner, til det politiske liv, forskellen mellem katolsk og ortodoks mariologi og mariologiens forhold til kulturfænomener som forbrugerisme, pornografi og robotpsykologi. Bogen gennemgår også Marias syv smerter, som de kan forstås i dag, og vi ser på mariologiens anvendelse i forhindelse med inspiration til vægttab, jobsøgning og andre praktiske livsområder.

Saxo.com (paperback, 200 sider, 195 kr.)

Jakob Munck: Lille studieordbog i filosofi og teologi

Dette er en ordbog for mennesker med interesse for filosofi og teologi. Bogen indeholder ca. 800 begreber med tilhørende forklaring og henvisning til relaterede begreber. Der er masser af henvisninger til bibelen og andre relevante tekster. Bogen skal bruges således: Slå op på et begreb og følg henvisningerne fra dette begreb til andre begreber. Efterhånden lærer du at forstå sammenhængen og begrebernes individuelle betydning. Sprog og tænkning hænger sammen. Jo flere relevanter ord du kender og forstår, jo bedre bliver du til at tænke og til at udtrykke dig. Og det er formålet med denne bog.

Saxo.com (paperback, 348 sider, 225 kr.)

Jakob Munck: Katolsk religion - efter 2. Vatikanerkoncil

Denne bog er en kritisk gennemgang af nogle af de tendenser, som præger den katolske kirkes teologi og praksis i den moderne tid. Det handler om politisk opportunisme og om et antal lærespørgsål, som er med til at forhindre kirken i at blive genforenet med de kristne kirker i øst: Havde Maria en fri vilje? Er paven ufejlbarlig? Hvad skal katolikker tro på? Det er nogle af de spørgsmål, som bogen behandler.

Saxo.com (paperback, 72 sider, 50 kr.)

Jakob Munck: Nogle bøger er værd at læse

Der bliver læst alt for meget. Problemet er ikke antallet af bøger, men kvaliteten. De fleste bøger er ligegyldigt tidsfordriv, og læsning burde derfor ikke regnes for en kulturel aktivitet. Internettet er - alt andet lige - en meget bedre informationskilde. Men al litteratur er ikke dårlig. Der udgives også gode bøger, især god faglitteratur. Denne bog anmelder 40 fagbøger om forskellige emner og af forskellig kvalitet. Bogen er tænkt som forbrugervejledning. At læse gode bøger er godt. Det bliver man klogere af. Problemet er bare at finde ud af, hvilke bøger, som er gode.

Saxo.com (paperback, 164 sider, 165 kr.)

Jakob Munck: Maria ikon og spiritualitet (incl. test)

Mariologi er læren om Jomfru Maria og de mariologiske idealer bygger på hendes eksempel, som vi kender det fra litteraturen og kunsten (ikonografien). Denne bog er en indføring i mariologi og den lægger vægt på at vise, hvordan Marias eksempel og de mariologiske idealer kan anvenes som inspiration indenfor en lang række af livets områder. Mariologi er ikke tom religiøs spekulation, det er en praktisk brugbar spiritualitet, som kan anvendes til at finde veje frem i mange af livets svære spørgsmål. Bøn og meditation er godt, men det er ikke nok. Kun gennem aktiv handling kan et menneske forandre sit eget liv, og det er det, som mariologien skal bruges til.

Saxo.com (paperback, 188 sider, 175 kr.)

Jakob Munck: Euromytologi og holocaustkultur

Denne bog handler om de løgne og den mytologi, som de europæiske EU-stater bygger deres politik på. Der er tale om en kritik af de politikere og af den mytologi, som styrer det eurojudæiske projekt. Dem, som søger at gøre Europa til en militaristisk bastion for Nato, som forbereder krig mod Rusland og som gør europæisk politik til et ekko af USA og Israel. De gør verden til et fattigt og usikkert sted at leve under dække af at ville "hjælpe Ukraine". Men krig kan aldrig hjælpe Ukraine, lige som det ikke kan hjælpe Danmark og Europa. Derfor må de krigsgale politikere stoppes inden det er for sent. For Europa kommer ikke til at overleve den 3. Verdenskrig.

Saxo.com (paperback, 136 sider, 179 kr.)

Jakob Munck: Dæmonistan - det lutherske paradis

Danmark er det land i verden, hvor lutheranismen har størst indflydelse på kultur, statsform og praktisk politik. Satanisme og promiskuitet er populært og dyrkes overalt. Men det handler også om skatter, pædagogik, strafferet, seksualmoral og udenrigspolitik. Danmark er det lutherske paradis, som oligarkerne i det store udland igen og igen udnævner til at være det lykkeligste samfund i verden. Det er så dejligt, at det er værd at dø for, og det er netop hvad man gør mange steder i verden, hvor de danske soldater, under Nato-kommando, smider bomber for at introducere de lokale befolkninger til demokratiet og den danske livsstil. Denne lille bog gennemgår grundtrækkene i den lutherske religion.

Saxo.com (paperback, 152 sider, 130 kr.)

Jakob Munck: Kurser og personlig udvikling

Bogen henvender sig til alle, som interesserer sig for kurser og personlig udvikling. Det handler om at udvikle menneskers livsfærdigheder og kommunikationsevne og at skabe større selvindsigt. Disse egenskaber er forudsætningen for at et menneske kan fungere godt på en arbejdsplads, uanset hvor i pyramiden han/hun er placeret. Der er brug for gode ledere, ikke kun i erhvervslivet, men også i organisationer, forvaltninger og i det politiske liv. Og gode ledere opstår ikke af sig selv. De skal uddannes og de skal trænes. Det er det, som denne bog handler om. Denne bog udkom første gang i 1995 og der er kun lavet mindre ændringer i herværende udgave.

Saxo.com (paperback, 116 sider, 125 kr.)

Jakob Munck: Sådan gik min tid (selvbiografi)

Her er min selvbiografi. Den dækker perioden fra 1948 - 2014 og jeg har forsøgt at beskrive alle de ting, som jeg selv mener har haft betydning for mit liv. Det handler om godt og dårligt, komedie og tragedie, frihed og undertrykkelse, idioti og genialitet. Selv rummer jeg alle disse egenskaber og mange af de mennesker, som livet har ladet mit møde, har også været til inspiration. Hvis jeg skal give karakter for mit eget liv, så vil jeg siger "nogenlunde". Mange ting kunne være gået bedre, men der er også mange ting, som kunne være gået en hel del værre. Det at jeg overhovedet har nået den alder som jeg har er vel en succes i sig selv. Og jeg håber at kunne fortsætte i lang tid frem. Men for en sikkerheds skyld vælger jeg at publicere denne selvbiografi nu, hvor jeg stadig har kræfterne til at skabe. Jeg håber, at læserne vil finde den værd at læse.

Saxo.com (paperback, 320 sider, 179 kr.)

Jakob Munck: Samtaler med en guru

Bogen er en kanaliseret samtale mellem forfatteren og den indiske guru Swami Nisargatta, som er en spirituel person i åndeverdenen. Forfatteren ved ikke om han eksisterer i virkeligheden. Samtalen handler om emner som Jesus, frelse, universalisme, dogmer og meget andet, som mennesker med spirituelle interesser interesserer sig for. Og guruen har viden og meninger om alt. Set i forhold til andre åndelige figurer, er Nisargatta usædvanlig klog og velformuleret. Hans er hindu, kristen og universalist. Han dømmer ingen til helvede, men åbner op for det universelle lys, som fører til himmelen her på jorden = kærlighed.

Saxo.com (paperback, 148 sider, 138 kr.)

Jakob Munck: Hvad er islam?

Mange mennesker interesserer sig for islam. Men desværre er debatten præget af manglende viden om både islamisk teologi og islamisk kultur. Denne bog indeholder en analyse af den sunnimuslimske Koranteologi og en længere beretning fra forfatterens rejse til Iran. Desuden indeholder den en tekst om Hisp-ut-Tahir, en aviskronik og en kronologi over den islam-vestlige konflikt.

Saxo.com (paperback, 216 sider, 189 kr.)

Jakob Munck: Personlig planlægning

Tiden er din vigtigste ressource. Den kan ikke erstattes. Hver dag eksisterer kun én gang. Enten bruger du den godt, eller også bruger du den ikke godt. Et godt liv er et liv, hvor man udnytter tiden effektivt. Det er et liv med udfordringer, opgaver, mening, sorger og glæder, had og kærlighed. For at få del i dette liv og få så meget af det som muligt, skal du lære at planlægge. Det er det, som denne bog handler om. Den handler om at blive rig. Ikke på penge, men på gode oplevelser, venner og kærlighed.

Saxo.com (paperback, 112 sider, 125 kr.)

Jakob Munck: Oluf Munck - læge, frihedskæmper, martyr

Oluf Munck var en dansk læge, som udvandrede til hollandsk Vest-Indien og som blev tilknyttet det hollandske militær (KNIL). Da japanerne invaderede Java i 1942 blev han involveret i modstandsarbejdet, og da han valgte at overhøre advarslerne gik han uundgåeligt sin skæbne i møde. Han blev arresteret af japanerne, tortureret og halshugget. Bogen fortæller Oluf Muncks historie.

Saxo.com (paperback, 42 sider, 259 kr.)

Jakob Munck: Lille lærebog i transaktionsanalyse

Transaktionsnalysen er et af psykologiens bedste redskaber til forståelse af kommunikation, ledelse og menneskeligt samspil i arbejds- og familielivet. Denne grundbog gennemgår transaktionsanalysens teori og indeholder masser af praktiske eksempler på dens anvendelse. Bogen er en arbejdsbog og et godt redskab til personlig udvikling. Den indeholder spørgsmål til overvejelse og forslag til øvelser, som gør teorien levende og let at forstå.

Saxo.com (paperback, 176 sider, 210 kr.)

Jakob Munck: Er der brug for flere kurser?

At drive virksomhed handler om at uddanne mennesker, således at intelligens og ansvar fordeles ud i alle organisationens niveauer. Mange penge spildes på værdiløse kurser, som tager udgangspunkt i den illusion, at jo flere dage du er på kursus, jo dygtigere bliver du. Men det er forkert. Færdigheder læres bedst i det praktiske samarbejde med dine kolleger og yderligere dygtighed (excellence) erhverves gennem lang praktisk erfaring, supervision og personlig kontemplation. Alle ønsker i sidste ende det samme. Men hvordan når vi det fælles mål?

Købes hos Saxo.com (paperback, 96 sider, 155 kr.)

Jakob Munck: Judæisk kronologi - antisemitismens genese

At forstå den vestlige kulturs historie og indhold kan kun lade sig gøre, hvis man sætter den i dens relation til jødernes historie og selvforståelse. Jøderne har været afgørende for skabelsen af flere af den vestlige verdens ideologier, men de har også været ledende i opgøret med disse ideologier og i kampen mod de nationer, hvor de blev realiseret. Derfor er studiet af jødernes historie også samtidig et studium af antisemitismens historie, for der hvor der er jøder har der altid været antisemtisme. Denne bog er en kronologisk oplistning af de tidspunkter og hændelser, som er vigtige for forståelsen af den jødiske historie. Bogen er let at læse og forstå, og den lægger op til yderligere studium.

Saxo.com (paperback, 104 sider, 175 kr.)

Jakob Munck: Har man ret til en far? - om legal børnemidnapning

Dette er en ordbog for mennesker med interesse for filosofi og teologi. Bogen indeholder ca. 800 begreber med tilhørende forklaring og henvisning til relaterede begreber. Der er masser af henvisninger til bibelen og andre relevante tekster. Bogen skal bruges således: Slå op på et begreb og følg henvisningerne fra dette begreb til andre begreber. Efterhånden lærer du at forstå sammenhængen og begrebernes individuelle betydning. Sprog og tænkning hænger sammen. Jo flere relevanter ord du kender og forstår, jo bedre bliver du til at tænke og til at udtrykke dig. Og det er formålet med denne bog.

Købes hos Saxo.com (paperback, 68 sider, 80 kr.)

Jakob Munck: Kunst og æstetik

En kort indføring i kunstfilosofi og moderne teorier om æstetik. Bogen gennemgår kunstens forhold til det moralske, det terapeutiske og det psykologiske. Den ser også på kunstnerens udvikling i dialog med værket og på teorier om kunstnerens søgen mod det sublime og på de stadier, som han gennemgår i sin personlige og kunstneriske udvikling. Bogen afsluttes med en analyse af 8 ældre og moderne kunstværker.

Saxo.com (paperback, 96 sider, 195 kr.) Gæster: 20252